CARI KERJA YANG SESUAI DENGAN KEMAHIRAN ANDA

Kejuruteraan

Mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang sains, matematik dan seni mereka cipta objek untuk memudahkan kehidupan seharian dan menyelesaikan masalah.

Perubatan dan Kesihatan

Mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang perubatan untuk mendiagnosis, merawat serta mencegah penyakit daripada merebak.

Sistem Maklumat

Mengaplikasikan pengetahuan dalam teknologi maklumat untuk memastikan proses penyebaran dan kawalan maklumat dilaksanakan dengan betul.

Pentadbiran dan Sokongan

Menjalankan proses pengurusan yang terdapat dalam sesuatu organisasi dengan teratur dan berhemah.

Keselamatan dan Pertahanan Awam

Memastikan bahawa organisasi selamat daripada sebarang masalah yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada organisasi.

Sosial

Berurusan serta memberi sebarang informasi dan maklumat yang diperlukan oleh pelanggan berkenaan perihal organisasi.

Kemahiran

Mengaplikasikan kemahiran serta kebolehan dalam sektor-sektor serta bahagian tertentu.

Pendidikan dan Latihan

Memberi maklumat serta membantu pelanggan dalam mengetahui serta memahami sesuatu maklumat yang sukar difahami.

Perakaunan dan Kewangan

Terlibat dalam urusan pengemas kinian perbelanjaan dan memastikan bahawa urusan keluar masuk kewangan direkod.